Cầu Câu Máy Hai Khúc Fenwick Iron Hawk 1002 3M - Chính Hãng

Mã sản phẩm: IHS1002HX
Lượt xem: 12349
Màu sắc/ Option
3m
Cầu Câu Máy Hai Khúc Fenwick Iron Hawk 1002 3M - Chính Hãng

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài: 3m.

Chịu cá: 20 - 50 lb , 9 - 22.1 kg

Lure: 14 - 115 gram.

Heavy action.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài: 3m.

Chịu cá: 20 - 50 lb , 9 - 22.1 kg

Lure: 14 - 115 gram.

Heavy action.