Cầu Câu Máy Hai Khúc Ryobi Osaka 3m15 màu đỏ

Mã sản phẩm: RO3152R
Lượt xem: 1922
Màu sắc/ Option
3m
Cầu Câu Máy Hai Khúc Ryobi Osaka 3m15 màu đỏ

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài: 3m15

Tải chì: 100-240G

Tải cần: 40-80LB

Trọng lượng: 420G

Khoen chống rối

 

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài: 3m15

Tải chì: 100-240G

Tải cần: 40-80LB

Trọng lượng: 420G

Khoen chống rối