Chú Chó Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Youdi G101

Mã/SKU: G101
Lượt xem: 3106
Màu sắc/ Option
One size
Chú Chó Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Youdi G101

Chú Chó Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Youdi G101

Sản phẩm kích thước: 23*20*23cm

Điều Khiển bằng giọng nói: sing a song, turn left, follow me, tell jokes, i love you, dancing, protect me, go to sleep, you are so beautiful,hello, forward, backward, tp turn around, turn right

 

Chú Chó Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Youdi G101

Sản phẩm kích thước: 23*20*23cm

Điều Khiển bằng giọng nói: sing a song, turn left, follow me, tell jokes, i love you, dancing, protect me, go to sleep, you are so beautiful,hello, forward, backward, tp turn around, turn right