Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Mã sản phẩm: A001
Lượt xem: 413
Màu sắc/ Option
One Size
Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Mô tả: Điều khiển giọng nói Leidy Dog JXD A001

Kích thước sản phẩm: 24.00X15.00X28.00 cm

Kích thước hộp màu: 36,5X20,5X34,5 cm

Chức năng: Điều khiển bằng giọng nói, Tiến lên, Lùi lại, Rẽ trái / phải, 15 giây, Nhảy múa, Ca hát, Hướng dẫn nói 10 giây, 10kinds Hình thức động vật bắt chước thông minh, Lập trình Khoa học

Pin thân máy: 7.4V, 600mAH Pin Lipo 

Máy phát: Pin 2 * (không bao gồm) 

Thời gian sạc pin khoảng 1 giờ

Thời gian chơi trên 30 phút 

Khoảng cách kiểm soát: khoảng 5M

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Chú Chó Robot Thông Minh Smart Dog Leidy Dog JXD A001 Điều Khiển Từ Xa và Giọng Nói

Bộ SP gồm:

1 chú chó thông minh

1 remote điều khiển

1 pin 7v4 600mah

1 sạc usb

1 hướng dẫn

Mô tả: Điều khiển giọng nói Leidy Dog JXD A001

Kích thước sản phẩm: 24.00X15.00X28.00 cm

Kích thước hộp màu: 36,5X20,5X34,5 cm

Chức năng: Điều khiển bằng giọng nói, Tiến lên, Lùi lại, Rẽ trái / phải, 15 giây, Nhảy múa, Ca hát, Hướng dẫn nói 10 giây, 10kinds Hình thức động vật bắt chước thông minh, Lập trình Khoa học

Pin thân máy: 7.4V, 600mAH Pin Lipo 

Máy phát: Pin 2 * (không bao gồm) 

Thời gian sạc pin khoảng 1 giờ

Thời gian chơi trên 30 phút 

Khoảng cách kiểm soát: khoảng 5M

Bộ SP gồm:

1 chú chó thông minh

1 remote điều khiển

1 pin 7v4 600mah

1 sạc usb

1 hướng dẫn