Chú Mèo Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Cindy G102

Mã/SKU: G102
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 1642
Màu sắc/ Option
One size
Chú Mèo Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Cindy G102

Chú Mèo Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Youdi G102

Sản phẩm kích thước: 23*20*23cm

Điều Khiển bằng giọng nói: sing a song, turn left, follow me, tell jokes, i love you, dancing, protect me, go to sleep, you are so beautiful,hello, forward, backward, tp turn around, turn right

 

Chú Mèo Robot Thông Minh Điều Khiển Bằng Giọng Nói Youdi G102

Sản phẩm kích thước: 23*20*23cm

Điều Khiển bằng giọng nói: sing a song, turn left, follow me, tell jokes, i love you, dancing, protect me, go to sleep, you are so beautiful,hello, forward, backward, tp turn around, turn right