Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

Mã/SKU: GIAN
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 2705
Màu sắc/ Option
Onesize
Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

 

Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

 

Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1Gián Điều Khiển Từ Xa Giant Roach H1

Thiết kế 1 chú gián giống như thật

Sử dụng pin

Bộ điều khiển hồng ngoại

Chức năng: tiến. quẹo phải

Bộ SP gồm: Gián + bộ điều khiển + Pin