Hộp Đề Chọt Cho Xe Xăng Nitro Điều Khiển Từ Xa 1:10 1:8

Mã sản phẩm: HopDeChot
Lượt xem: 186
Màu sắc/ Option
One size
Hộp Đề Chọt Cho Xe Xăng Nitro Điều Khiển Từ Xa 1:10 1:8

Hộp Đề Chọt Cho Xe Xăng Nitro Điều Khiển Từ Xa

Đề chọt có thể dùng cho Nhiều loại xe 1/10, 1/8

SP gồm:  Hud gắn vào động cợ + 4 ốc lục giác

Hộp Đề Chọt Cho Xe Xăng Nitro Điều Khiển Từ Xa

Đề chọt có thể dùng cho Nhiều loại xe 1/10, 1/8

SP gồm:  Hud gắn vào động cợ + 4 ốc lục giác