Makeup Brushes Convenient Big Head Makeup Tools

Mã sản phẩm: 1400596
Trọng lượng: 0.05 kg
Lượt xem: 80
Màu sắc/ Option
Color White,Color Black
Hàng nước ngoài Đặt hàng và thanh toán hôm nay: Thời gian nhận hàng dự kiến từ 26-08-2019 đến 17-09-2019
Makeup Brushes Convenient Big Head Makeup ToolsBristle Material:Nylon

Handle Material:Wooden Handle

Brush Handle Specifications:Portable Models

Product Category:Paint

Brush Type:Plastic

Long Specifications:4cm

General Specifications:16cm

Color:Black; White

Practicality:80%##