Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao 20 phút

Mã sản phẩm: KY601S
Lượt xem: 5960
Màu sắc/ Option
One size
Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao 20 phút

Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao 20 phút

Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao

Là dòng máy bay tự giữ độ cao

Đặc biệt thơi gian bay ~17-20 phút

Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao

Camera 1080P 500W (5MP)

Đèn led cực chất

Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao

Tự động hạ cánh, cất cánh

Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao

Chế độ quay về

Headless Mode:  Chế độ bay không đầu đuôi  hỗ trợ toàn diện dành cho người mới tập chơi.

Trang bị đèn leb bay đêm rất đẹp

Chức năng: quay camera, tiến/lùi, xoay trái/phải, tạc trái/phải, nhào lộn,tắt mở đèn, tốc độ nhanh chậm, chế độ không đầu, tự quay về.

SP gồm: Máy bay + Remote (kiêm kẹp điện thoại) + Pin sạc 3v7 1800mah + 4 cánh quạt + usb sạc + vit + sách hướng dẫn

Máy Bay Điều Khiển Từ Xa KY601S Wifi Camera 1080P Tự Giữ Độ Cao 20 phút

Là dòng máy bay tự giữ độ cao

Đặc biệt thơi gian bay ~17-20 phút

Camera 1080P 500W

Đèn led cực chất

Tự động hạ cánh, cất cánh

Chế độ quay về

Headless Mode:  Chế độ bay không đầu đuôi  hỗ trợ toàn diện dành cho người mới tập chơi.

Trang bị đèn leb bay đêm rất đẹp

Chức năng: quay camera, tiến/lùi, xoay trái/phải, tạc trái/phải, nhào lộn,tắt mở đèn, tốc độ nhanh chậm, chế độ không đầu, tự quay về.

SP gồm: Máy bay + Remote (kiêm kẹp điện thoại) + Pin sạc 3v7 1800mah + 4 cánh quạt + usb sạc + vit + sách hướng dẫn