Máy Bay Flycam MJX Bugs 4W B4W Định vị GPS Camera 2K 90 độ Cảm Biến Bụng

Mã sản phẩm: B4W
Lượt xem: 401
Màu sắc/ Option
One size
Máy Bay Flycam MJX Bugs 4W B4W Định vị GPS Camera 2K 90 độ Cảm Biến Bụng

Máy Bay Flycam MJX Bugs 4W B4W Định vị GPS Camera 2K 90 độ Cảm Biến BụngMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX MEW4-1 Định vị GPS Camera 2K 180 độ Cảm Biến Siêu Âm và Hình ẢnhMáy Bay Flycam MJX Bugs 4W B4W Định vị GPS Camera 2K 90 độ Cảm Biến Bụng

Danh sách gói:
1 * Lỗi MJX 4W RC quad
1 * 7.6V 3400mAh Pin Li-po
1 * Máy phát màn hình OLED
8 * Cánh quạt (bao gồm 4 cánh quạt phụ)
1 * Công cụ vặn vít
1 * Cáp USB
1 * Bộ sạc đôi
1 * Nhanh Hướng dẫn bắt đầu
1 * Hướng dẫn sử dụng