Máy Câu Cá Penn Fierce FRC II 5000 BH 1 Năm Chính Hãng

Mã sản phẩm: FRCII5000
Lượt xem: 3218
Màu sắc/ Option
One size
Máy Câu Cá Penn Fierce FRC II 5000 BH 1 Năm Chính Hãng

 

Tỷ số vòng dây: 5:6:1.

Số lượng bạc đạn: 4+1.

Sức chứa dây đơn (mm/m): 0.36/205 0.38/185 0.46/125.

Sức chứa dây bện:(yd/lb): 225/12 200/25 135/20.

Max drag: 9 kg.

Trọng lượng: 555 gram.

Tỷ số vòng dây: 5:6:1.

Số lượng bạc đạn: 4+1.

Sức chứa dây đơn (mm/m): 0.36/205 0.38/185 0.46/125.

Sức chứa dây bện:(yd/lb): 225/12 200/25 135/20.

Max drag: 9 kg.

Trọng lượng: 555 gram.