Máy Câu Cá Penn Slammer III 6500 SLA6500 - Máy Câu Chính Hãng BH 12 Tháng

Mã/SKU: SLA6500
Lượt xem: 11177
Màu sắc/ Option
6500
Máy Câu Cá Penn Slammer III 6500 SLA6500 - Máy Câu Chính Hãng BH 12 Tháng

 

 

 

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sức chứa dây câu (mm/m)

Tỉ số truyền động

(số vòng dây/ 1 vòng

quay)

Trọng lượng

Sức chịu tải (kg)

Bạc đạn

(số bạc đạn/ 1  ổ trục)

Penn Slammer III

6500

0.33/355; 0.36/ 315;

0.38/ 185 

5.6:1.

687g

18 kg

8

 

 

 

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sức chứa dây câu (mm/m)

Tỉ số truyền động

(số vòng dây/ 1 vòng

quay)

Trọng lượng

Sức chịu tải (kg)

Bạc đạn

(số bạc đạn/ 1  ổ trục)

Penn Slammer III

6500

0.33/355; 0.36/ 315;

0.38/ 185 

5.6:1.

687g

18 kg

6+1