Máy Câu Cá Yolo Kronos XT 5000 Chính Hãng BH 3 Tháng

Mã/SKU: KT5000
Lượt xem: 3686
Màu sắc/ Option
One size
Máy Câu Cá Yolo Kronos XT 5000 Chính Hãng BH 3 Tháng

 

 

 

 

 

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sức chứa dây câu (mm/m)

Tỉ số truyền động

(số vòng dây/ 1 vòng

quay)

Trọng lượng

Sức chịu tải (kg)

Bạc đạn

(số bạc đạn/ 1  ổ trục)

KT5000

0.35mm/275m; 0.40mm/210m; 0.50mm/135mm

5.1:1.

370g

7kg

7

 

 

 

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sức chứa dây câu (mm/m)

Tỉ số truyền động

(số vòng dây/ 1 vòng

quay)

Trọng lượng

Sức chịu tải (kg)

Bạc đạn

(số bạc đạn/ 1  ổ trục)

KT5000

0.35mm/275m; 0.40mm/210m; 0.50mm/135mm

5.1:1.

370g

7kg

7