Máy Câu Daiwa Striker Force 4000-BBảo Hành 3 Tháng

Mã sản phẩm: D4000B
Lượt xem: 13474
Màu sắc/ Option
One size
Máy Câu Daiwa Striker Force 4000-BBảo Hành 3 Tháng

Tỷ lệ vòng quay: 5:3:1.

Trọng lượng sản phẩm: 370 gram.

Bạc đạn: 2.

Sức chứa dây: 0.35mm/190 m.

Tỷ lệ vòng quay: 5:3:1.

Trọng lượng sản phẩm: 370 gram.

Bạc đạn: 2.

Sức chứa dây: 0.35mm/190 m.