Máy Câu Ngang Pioneer Crossfire CRF200 Màu Đỏ - Bảo Hàng 6 Tháng

Mã sản phẩm: CRF200
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 3371
Màu sắc/ Option
Vui lòng chọn
Tay Trái
Tay Phải
Máy Câu Ngang Pioneer Crossfire CRF200 Màu Đỏ - Bảo Hàng 6 Tháng

 

 

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sức chứa dây câu (mm/m)

Tỉ số truyền động

(số vòng dây/ 1 vòng

quay)

Trọng lượng

Sức chịu tải (kg)

Bạc đạn

(số bạc đạn/ 1  ổ trục)

CRF200

0.33/90

6.3:1.

205g

5 kg

3

 

 

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sức chứa dây câu (mm/m)

Tỉ số truyền động

(số vòng dây/ 1 vòng

quay)

Trọng lượng

Sức chịu tải (kg)

Bạc đạn

(số bạc đạn/ 1  ổ trục)

CRF200

0.33/90

6.3:1.

205g

5 kg

3