Máy Vertex 18 Nitro Điều Khiển buggy tỉ lệ   1:10

Mã sản phẩm: V18
Lượt xem: 4453
Màu sắc/ Option
One size
Máy Vertex 18 Nitro Điều Khiển buggy tỉ lệ   1:10

1 Máy Vertex 18   Dùng cho động cơ xe xăng Nitro tỉ lệ 1/10 - Tốc độ 70-80km/h . 94166 và 1 số dòng xe niro 1/10 

 

Bộ sản phẩm bao gồm:

1 Máy Vertex 18   Dùng cho động cơ xe xăng Nitro tỉ lệ 1/10 - Tốc độ 70-80km/h . 94166 và 1 số dòng xe niro 1/10