Máy X26 Nitro Điều Khiển Monter Truck tỉ lệ   1:8  

Mã sản phẩm: X26
Lượt xem: 3691
Màu sắc/ Option
One size
Máy X26 Nitro Điều Khiển Monter Truck tỉ lệ   1:8  

1 Máy X26  Dùng cho động cơ xe xăng Nitro tỉ lệ 1/8 - Tốc độ 80-90km/h . Máy này đã ráp vào xe 94762 Pro xe chạy rất Bốc ! 

 

Bộ sản phẩm bao gồm:

1 Máy X26  Dùng cho động cơ xe xăng Nitro tỉ lệ 1/8