Ống Co Nhiệt Là Phụ Tùng Đen Cho Máy Bay Khảo Sát Trên Không 1960Mm Believer

Mã sản phẩm: 1338274
Trọng lượng: 0.003 kg
Lượt xem: 107
Màu sắc/ Option
One Size
Hàng nước ngoài
Đặt hàng và thanh toán hôm nay: Giao hàng dự kiến từ 27-07-2019 đến 18-08-2019
Lưu ý! Đối với mã này, bạn cần đặt ít nhất 3 sản phẩm.
Ống Co Nhiệt Là Phụ Tùng Đen Cho Máy Bay Khảo Sát Trên Không 1960Mm BelieverHeat Shrink Tubing Black Spare Part For Believer 1960mm Aerial Survey Aircraft RC Airplane

Description:
Item Name: Heat Shrink Tube
Color: Black
Size: 2.5mm Diameter x 15mm, 6mm Diameter x 15mm
Total Weight: About 5g
Application: Spare part for Believer 1960mm Aerial Survey RC Airplane

Package Included:
12x 2.5mmx15mm Heat Shrink Tube
10x 6
mmx15mm Heat Shrink Tube