Pin 4v8 500mah JJRC Xe Tải Quân Sự Mỹ Điều Khiển Từ Xa JJRC Q65

Mã sản phẩm: 4v8
Lượt xem: 59
Màu sắc/ Option
One size
Pin 4v8 500mah JJRC Xe Tải Quân Sự Mỹ Điều Khiển Từ Xa JJRC Q65

Pin 4v8 500mah 

- Dùng có các Jack cắm có cùng loại 

-Dùng cho xe điều khiển 4v8

-Dùng cho tất cả các thiết bị có cùng số Vol 

Pin 4v8 500mah 

- Dùng có các Jack cắm có cùng loại 

-Dùng cho xe điều khiển 4v8

-Dùng cho tất cả các thiết bị có cùng số Vol