Pin 6v 700mah 521B-MPL-C14-B24 - các dòng xe quân sự 6 vol

Mã sản phẩm: p6v
Lượt xem: 1546
Màu sắc/ Option
One size
Pin 6v 700mah 521B-MPL-C14-B24 - các dòng xe quân sự 6 vol

Pin 6 V 700mah 

- Dùng có các Jack cắm có cùng loại 

-Dùng cho Xe quân Sự C14, B24 , MPL và Xe chống nước 521B

-Dùng cho tất cả các thiết bị có cùng số Vol 

 

Pin 6 V 700mah 

- Dùng có các Jack cắm có cùng loại 

-Dùng cho Xe quân Sự C14, B24 , MPL và Xe chống nước 521B

-Dùng cho tất cả các thiết bị có cùng số Vol