Pin 7v2 xe cào HN1550

Mã sản phẩm: 7v2
Lượt xem: 1166
Màu sắc/ Option
One size
Pin 7v2 xe cào HN1550

Loại SP : Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd

-          Mã SP :7.2VAA400mah

-          Dung lượng :400mah

-          Điện thế :7.2V

-          Kích thước khoảng :6cells x ( 14.5mmx50mm/ cell )

-          Đơn vị tính : Khối

Loại SP : Pin sạc công nghiệp NiMh-NiCd

-          Mã SP :7.2VAA400mah

-          Dung lượng :400mah

-          Điện thế :7.2V

-          Kích thước khoảng :6cells x ( 14.5mmx50mm/ cell )

-          Đơn vị tính : Khối