Pin Máy Bay Cánh Bằng XK X450 AVIATOR VTOL Lipo 11v1 1300mah 25C

Mã sản phẩm: PXK450
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 135
Màu sắc/ Option
One size
Pin Máy Bay Cánh Bằng XK X450 AVIATOR VTOL Lipo 11v1 1300mah 25C

Pin Máy Bay Cánh Bằng  XK X450 AVIATOR VTOL  11v1 1300mah

Pin Máy Bay Cánh Bằng  XK X450 AVIATOR VTOL  11v1 1300mah