Pin Máy bay trực thăng điều khiển JJRC JX01400mah

Mã sản phẩm: PJX01
Lượt xem: 1196
Màu sắc/ Option
One size
Pin Máy bay trực thăng điều khiển JJRC JX01400mah

Pin Máy bay trực thăng điều khiển JJRC JX01

SP gồm 1 pin JJRC 3v7 400mah sử dụng thời gian lâu hơn so với pin jx01 là 3v7 260mah

Pin Máy bay trực thăng điều khiển JJRC JX01

SP gồm 1 pin JJRC 3v7 400mah sử dụng thời gian lâu hơn so với pin jx01 là 3v7 260mah