Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

300,000 đ  249,000 đ
Mã sản phẩm: 4567
Thương hiệu: Thương Hiệu Khác
Tổn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 1796
Kích thước / Quy cách / Option
One Size
+
Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Chức năng: có thể biến hình thành nhiểu kiểu: khủng long, người máy, sư tự, hổ,  xe cào, xe cẩu,...

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567