Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Mã/SKU: ROBOT03
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 6315
Màu sắc/ Option
One size
Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Mẫu mã đẹp, hấp đẫn

Dạy bé nói tiếng Anh

Bộ điều khiển bằng tiếng Việt dễ sử dụng

Lập trình điều khiển cho robot điều khiển theo ý mình

Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Robot Thông Minh Điều Khiển Từ Xa Robot03

Robot biết nhảy múa, và nhiều chuyển động khác nhau

Bộ SP gồm: Robot + Remote +  Dây Sạc + Sách hướng dẫn

 

#