Xe Công Trình Ủi Đất Ủi Tuyết Điều Khiển E575-003 2.4Ghz

Mã sản phẩm: E575-003
Lượt xem: 1021
Màu sắc/ Option
One size
Xe Công Trình Ủi Đất Ủi Tuyết Điều Khiển E575-003 2.4Ghz

Xe Công Trình Ủi Đất Ủi Tuyết Điều Khiển E575-003 2.4Ghz

Chức năng: tiến/lùi, trái/phải, nâng càng, hà càng, nâng/hạ gào xúc

 

Xe Công Trình Ủi Đất Ủi Tuyết Điều Khiển E575-003 2.4Ghz

Chức năng: tiến/lùi, trái/phải, nâng càng, hà càng, nâng/hạ gào xúc