Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Mã sản phẩm: CM8803
Lượt xem: 25571
Màu sắc/ Option
One size
Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Tiến/lùi, Trái/phải

Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Xe Đua Siêu Mini Điều Khiển Lon Coca 8803 Tỷ lệ 1:64

Bộ SP gồm

1 xe điều khiển

1 remote kèm anteng (sạc pin trong remote)

4 rào chắn hình nón