Xe Mô Tô Moto Mini Chạy Xăng Pha Nhớt 49cc

Mã/SKU: Motomini49cc
Lượt xem: 11211
Màu sắc/ Option
One size
Xe Mô Tô Moto Mini Chạy Xăng Pha Nhớt 49cc

Xe Mô Tô Moto Mini Chạy Xăng Pha Nhớt Ducati

  • Kích thước: 1080x350x580mm
  • Tốc độ tối đa 50km/h - Tốc độ kinh tế: 40km
  • Trọng lượng xe: 25kg
  • Tải trọng tối đa: 80kg
  • Xe mô hình thể thao 49cc

Xe Mô Tô Moto Mini Chạy Xăng Pha Nhớt Ducati

  • Kích thước:1080x350x580mm
  • Tốc độ tối đa 50km/h - Tốc độ kinh tế: 40km
  • Trọng lượng xe: 25kg
  • Tải trọng tối đa: 80kg
  • Xe mô hình thể thao 49cc