Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Mã sản phẩm: 94081-1
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 405
Màu sắc/ Option
One size
Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Combo Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

- Thương hiệu;HSP
- Mã sản phẩm: 94081
- Tỉ lệ:
1/8 
- Động cơ: SH PT21-P3 (máy đài loan)
- Điều khiển từ xa: 2.4 ghz
- Khoảng cách : 100m
- Thời gian hoạt động của thùng nhiên liêu: 15-20 phút
Mua rời:Bộ mồi + Xăng: 400k

Xe Xăng Nitro ĐIều Khiển HSP Bazooka 1-8 Buggy 94081

- Thương hiệu;HSP
- Mã sản phẩm: 94081
- Tỉ lệ: 1/8 
- Động cơ: SH PT21-P3 (máy đài loan)
- Điều khiển từ xa: 2.4 ghz
- Khoảng cách : 100m
- Thời gian hoạt động của thùng nhiên liêu: 15-20 phút

Bộ SP: Xe, bộ điều khiển,Bộ mồi + Xăng