Full Bộ đề xe xăng HSP

Mã sản phẩm: BMXX
Lượt xem: 6300
Màu sắc/ Option
One size
Full Bộ đề xe xăng HSP

Bao gồm : 

  • Cây mồi + sạc mồi.
  • Mở bugi T
  • Mở bánh xe T
  • vít canh chỉnh và mở ốc
  • Bình châm xăng

Bao gồm : 

  • Cây mồi + sạc mồi.
  • Mở bugi T
  • Mở bánh xe T
  • vít canh chỉnh và mở ốc
  • Bình châm xăng