1 Cặp Ánh Quạt Điện Gemfan Gf 8040 8060 9045 1050 1070 9060

Mã sản phẩm: 977960
Trọng lượng: 0.032 kg
Lượt xem: 137
Màu sắc/ Option
Model 8040
Model 8060
Model 9045 (+US$0.50)
Model 1050 (+US$0.50)
Model 1070 (+US$0.50)
Model 9Ă—6EP (+US$0.50)
Hàng nước ngoài
Đặt hàng và thanh toán hôm nay: Giao hàng dự kiến từ 27-07-2019 đến 18-08-2019
1 Cặp Ánh Quạt Điện Gemfan Gf 8040 8060 9045 1050 1070 9060GEMFAN GF 8040 8060 9045 1050 1070 9060 Electric Propeller 1 Pair

Description: 
Brand: Gemfan
Item name: PNE Electric Propeller
Color: Gray

8040 8X4 Inch:
Length:8inch/about 203.2mm
Pitch:4inch/about 101.6mm
Aperture Diameter:9.4mm

Adapters:6
Usage: For RC Airplane,Glider,Aircraft

8060 8X6 Inch:
Length:8inch/about 203.2mm
Pitch:6inch/about 152.4mm
Aperture Diameter:9.4mm

Adapters:6

Usage: For RC Airplane,Glider,Aircraft

9045 9X4.5 Inch:
Length:9inch/about 228.6mm
Pitch:4.5inch/about 114.3mm
Aperture Diameter:9.4mm

Adapters:6

Usage: For RC Airplane,Glider,Aircraft

1050 10X5 Inch:
Length:10inch/about 254mm
Pitch:5inch/about 127mm
Aperture Diameter:9.4mm

Adapters:6

Usage: For RC Airplane,Glider,Aircraft

1070 10X7 Inch :
Length:10inch/about 254mm
Pitch:7inch/about 177.8mm
Aperture Diameter:9.4mm

Adapters:6

Usage: For RC Airplane,Glider,Aircraft

9060 9X6 Inch (CCW):
Length:9inch/about 228.6mm
Pitch:6inch/about 152.1mm
Aperture Diameter:9.4mm

Adapters:6

Usage: For RC Airplane,Glider,Aircraft,Quadcopter, Multi-copter
 
Package included:
1 x  Pair Electric Propeller
6 x adapter