Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K2 2M1 Hai Đọt M - MH chính hãng

Mã sản phẩm: NBFC702M-MH
Lượt xem: 561
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K2 2M1 Hai Đọt M - MH chính hãng

Chiều dài: cần 2m1.

Số khúc: 2.

Hai đọt : M- MH

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 25 lb;  5 - 11 kg.

Chịu chì: 7 - 35 gram.

Trọng lượng cần: 140 gram.

Khoen  thường

Pad máy: Pad hãng

ĐƯỢC TẶNG KÈM 1 BỊCH LƯỠI CÂU ĐƠN HÀN QUỐC

Chiều dài: cần 2m1.

Số khúc: 2.

Hai đọt : M- MH

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 25 lb;  5 - 11 kg.

Chịu chì: 7 - 35 gram.

Trọng lượng cần: 140 gram.

Khoen  thường

Pad máy: Pad hãng