Cần Câu Rút Penn OverSeas Pro 3m9 chính hãng

Mã sản phẩm: OPS390
Lượt xem: 511
Màu sắc/ Option
3m9
Cần Câu Rút Penn OverSeas Pro 3m9 chính hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu:Penn

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp 

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

4 khúc

Chiều dài cần: 3m9.

Chiều dài thu gọn: 1m30

Chịu chì:120-200 gram.

Trọng lượng cần: 533 gram.

Pad máy: Pad hãng

Khoen : hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Penn

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp 

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

4 khúc

Chiều dài cần: 3m9.

Chiều dài thu gọn: 1m30

Chịu chì:120-200 gram.

Trọng lượng cần: 533 gram.

Pad máy: Pad hãng

Khoen : hãng