Cần Câu Rút Pioneer Fiesta Tournament Heavy 4505 - 4m5 Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: PFTH4504
Lượt xem: 1977
Màu sắc/ Option
4m5
Cần Câu Rút Pioneer Fiesta Tournament Heavy 4505 - 4m5 Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Pioneer Tackle (Singapore).

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp.

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

Chiều dài cần: 4m5.

Chịu chì: 120 - 200 gram.

Chịu lực: 9.1 -18.2 kg.

Action: Heavy.

Trọng lượng cần: 560 gram.

Đường kính Ngọn: ~ 3mm.

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Pioneer Tackle (Singapore).

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp.

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

Chiều dài cần: 4m5.

Chịu chì: 120 - 200 gram.

Chịu lực: 9.1 -18.2 kg.

Action: Heavy.

Trọng lượng cần: 560 gram.

Đường kính Ngọn: ~ 3mm.